Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Jego akceptacja oznacza zgodę na zamieszczenie wpisu w bazie firm oraz przetwarzanie udostępnionych danych osobowych.
 2. Użytkowanie serwisu jest bezpłatne. Za dodanie, edycję oraz usunięcie wpisu nie są pobierane żadne opłaty.
 3. Serwis świadczy usługi udostępniania podstawowych informacji o przedsiębiorstwach zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostęp do zamieszczonych w serwisie informacji jest ogólnodostępny oraz darmowy.
 5. W bazie firm znajdują się informacje zamieszczone przez właścicieli firm lub osoby przez nich upoważnione. Informacje te podawane są dobrowolnie.
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone we wpisie informacje. Odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie osoba dodająca wpis.
 7. W przypadku podania informacji niepełnych lub wprowadzających w błąd administrator ma prawo w każdej chwili usunąć wpis.
 8. Niedozwolone jest dodawanie wpisów zawierających: treści erotyczne bądź pornograficzne, odnośniki do stron zawierających szkodliwe oprogramowanie, materiały propagujące nienawiść i przemoc, treści łamiące przepisy polskiego prawa, a także treści promujące hazard oraz umożliwiające oglądanie/pobieranie mediów w sposób naruszający prawa autorskie osób trzecich.
 9. Dodanie wpisu odbywa się poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Wymagane jest podanie podstawowych informacji o firmie oraz charakterze prowadzonej działalności, a także o osobie zgłaszającej dodanie wpisu.
 10. Osoba dodająca wpis w każdej chwili może go edytować bądź usunąć po zarejestrowaniu się do panelu firmy.
 11. Jeśli wpis został dodany przez osobę do tego nieupoważnioną i właściciel firmy nie posiada dostępu do panelu edycji, należy skontaktować się z administratorem serwisu.
 12. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia wpisów bez podania przyczyny.
 13. Próby dodania więcej niż 1 wpisu dla danej działalności będą blokowane przez moderatorów serwisu.
 14. Zamieszczenie wpisu w serwisie odbywa się w ciągu 30 dni roboczych od dnia poprawnego zgłoszenia.
 15. Warunkiem zamieszczenia wpisu w serwisie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 16. Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 17. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu do przechowywanych oraz przetwarzanych danych osobowych, a także ich zmiany bądź usunięcia.
 18. Usunięcie danych osobowych użytkownika dodającego firmę do serwisu skutkuje usunięciem wpisu.
 19. Administrator serwisu nie ma obowiązku sprawdzania aktualności wpisu. Wszelkie zmiany powinny być zgłoszone przez osobę dodającą wpis. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane nieaktualnymi bądź wprowadzającymi w błąd informacjami o danej firmie.
 20. Administrator może w każdej chwili dokonać zmian w obowiązującym regulaminie.
 21. Cofnięcie akceptacji warunków regulaminu należy zgłosić administratorowi poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie.
>