SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
KRS 0000046705
REGON 770614
NIP 642-00-00-731
Województwo Śląskie
Miasto Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Strona www www.spolem.rybnik.pl